• Beveiligingstechniek • Data- en telecommunicatie • Elektrotechniek

Nieuwbouw School Kampen

oktober 2014

De nieuwbouw van de school Villa Nova op het plan Onderdijks te Kampen is opgeleverd door Schuurman Techniek. Schuurman Techniek heeft alle datanetwerken, inbraak en brandmeldinstallaties aangelegd. Tevens is aanvullend voor Stichting Prokino de brandmeldinstallatie voor de kinderopvang gerealiseerd. Alle technische installaties zijn door de VDK Installatiegroep gerealiseerd.

Villa Nova 3

Stichting OOK is bijzonder trots op de nieuwe school in de wijk ‘Onderdijks’ te Kampen. Het schoolconcept is vormgegeven en uitgewerkt door leerkrachten van Stichting OOK. Met dit onderwijsconcept wil OBS Villa Nova kinderen onderwijs bieden gericht op de huidige samenleving. De speerpunten van Villa Nova zijn: Kwaliteit, veiligheid, medeverantwoordelijkheid, thuis in school, openheid, wereldburger, lerend en mediawijs.