Doel van de functie
De werkvoorbereider zorgt voor de planning van de verkregen opdrachten en faciliteert de
voortgang van de projecten door alle benodigde zaken (zoals volledig kloppende
uittrekstaten en benodigd materieel) voor aanvang van het project te organiseren.

Algemeen
• onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en
géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
• de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid
opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
• de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die
betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
• Uittrekken van benodigde materialen;
• Zorgdragen voor werktekeningen;
• Plannen en bestellen / inhuren van benodigd materiaal, materieel en inleenkrachten /
onderaannemers;
• Verzorgen van het tekenwerk;
• Verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc.
• Uitwerken van meer-/minderwerk en zorgdragen voor een correcte afhandeling;
• Opmaken van garantiedocumenten en verzending naar fabrikant;
• Verzorgt vergunningen en andere vereiste documenten;
• Ondersteunen van montageploeg door het geven van technische hulp en aanwijzingen.

Organisatie
• Zorgdragen een voor projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat;
• Overlegt over wijzigingen met projectleiding;
• Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings.

Administratie
• Controleren van inkoopfacturen;
• Ondersteunen van de projectleider bij diverse administratieve handelingen;
• Registratie van bestede uren per project.

Veiligheid en materiaal
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek;
• Verzorging en zorgvuldig / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en
andere productiemiddelen;
• Signaleren en melden van onveilige werksituaties;
• Voldoen aan normen voor gebruik van PBM’s.

Optioneel
• Bijhouden van een registratie van meer- en minderwerk;
• Inplannen en verwerken van verlofdagen van monteurs;
• Opmaken van calculaties van te verrichten werkzaamheden;
• Volgen van termijnfactureren;
• Aanleggen van correcte registraties volgens KOMO waarborg;
• Levert bijdrage aan leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling;
• Verzorgen van gereedmeldingen aan administratie, afdeling service & onderhoud en
eventueel aan de nutsbedrijven en brandweer.

Functiekarakteristieken
Complexiteit
• De functie van werkvoorbereider is met name gericht op het uittrekken en bestellen van
benodigde materialen en materieel voor de uitvoering van een project. Daarnaast heeft
de werkvoorbereider ook andere werkzaamheden zoals berekenen, plannen, controleren
en begeleiden van de productie;
• Werkt soms aan enkele projecten tegelijkertijd. Moet regelmatig omschakelen naar
andere werkzaamheden, ook door telefonische onderbrekingen;
• Een grote mate van accuratesse is vereist;
• Werken onder tijdsdruk komt voor.

Kennis
• Opleidingsniveau MBO nivo 4, aangevuld met voor de aard van het werk vereiste vakopleiding.